Konopie Indyjskie a Samookaleczanie

Ostatnie badania pokazują, że używanie konopi indyjskich może być związane z samookaleczaniem się wśród młodych ludzi.

Cięcie, bicie lub przypalenie się, formy samookaleczeń są różnorodne i wcale nie tak rzadkie. Od 25 do 35 procent młodych ludzi przynajmniej raz w życiu umyślnie się zraniło.

Poprzednie badania wykazały, że używanie konopi indyjskich zwiększa prawdopodobieństwo myśli samobójczych. Do tej pory nie było jasne, czy konopie indyjskie mają również związek z zachowaniami samookaleczeń bez zamiaru popełnienia samobójstwa. Zespół badawczy z Włoch zbadał wszystkie dostępne badania i ocenił 37 w ramach systematycznego przeglądu. Spośród nich, 16 badań zostało podsumowanych w meta-analizie.

Jak pokazują wyniki, zwiększone prawdopodobieństwo samookaleczenia ujawniają zwłaszcza takie badania, w których młodzi ludzie byli wielokrotnie przesłuchiwani przez dłuższy okres czasu. W porównaniu z abstynencją dziewcząt i chłopców, młodzież paląca marihuanę jest 2,6 razy bardziej skłonna do samookaleczania się.

Często w Połączeniu z Innymi Chorobami Psychicznymi

Stało się jasne, że nastolatki z tendencją do zachowań autodestrukcyjnych są częściej obciążone innymi chorobami psychiatrycznymi. W szczególności należy tu wspomnieć o depresji i zaburzeniach borderline. Ten ostatni charakteryzuje się niestabilną emocjonalnie osobowością.

Zespół badawczy na czele z Andrea Escelsiora podejrzewa wzajemny związek między chorobami psychicznymi a używaniem konopi indyjskich. Jest możliwe, że konopie indyjskie są używane przez młodzież do tłumienia impulsów wywoływanych przez choroby psychiczne, które wywołują zachowania autodestrukcyjne.

Używanie konopi indyjskich może jednak być samo w sobie czynnikiem wyzwalającym zachowania impulsywne, prowadzące do samookaleczeń. W szczególności ekstremalne formy samookaleczenia zaobserwowano przy stosowaniu syntetycznych cannabinoidów, które można znaleźć nawet w łudząco niewinnym suszu CBD (Susz CBD zawierający syntetyczne cannabinoidy).

Związek pomiędzy tymi dwoma czynnikami może być skomplikowany. Jednak tendencja do impulsywnych zachowań i problemy z radzeniem sobie z negatywnymi uczuciami najprawdopodobniej odgrywałyby znaczącą rolę, jeśli młodzi ludzie spożywający konopi indyjskich samookaleczaliby się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © UltimateSeeds.pl - Marihuana i konopi indyjskie THC oraz CBD, wszystko o nich.