Miażdżyca Tętnic a Marihuana

Miażdżyca tętnic jest w krajach uprzemysłowionych jedną z najczęstszych chorób w starszym wieku i jedną z najczęstszych przyczyn zgonów z powodu nagłych wypadków medycznych.

Miażdżyca tętnic to chorobliwe stwardnienie naczyń krwionośnych, zwłaszcza naczyń wieńcowych w wyniku złogów cholesterolu i innych tłuszczów, które z biegiem czasu na ścianach naczyń wywołują przewlekły proces zapalny. W rezultacie w wyniku miażdżycy mogą wystąpić inne zagrażające życiu choroby, takie jak zawał serca.

Związek Pomiędzy Spożywaniem Marihuany i Tytoniu a Miażdżycą

Przez długi czas uważano, że używanie konopi indyjskich może zwiększać ryzyko miażdżycy. Jednak po bliższej analizie okazało się, że prawdziwym czynnikiem sprzyjającym tej chorobie nie są konopie indyjskie, lecz tytoń.

Wielu użytkowników konopi indyjskich miesza marihuanę z tytoniem podczas jej palenia. Wiele długoterminowych badań wykazało, że tytoń może znacznie zwiększać ryzyko miażdżycy. Jednym z największych badań mających na celu uwypuklenie związku między używaniem konopi indyjskich, potencjalnie zwiększonym ryzykiem miażdżycy tętnic i aktywującym udziałem tytoniu było badanie CARDIA.

CARDIA jest skrótem od Coronary Artery Risk Development in Young Adults i zostało rozpoczęte w 1985 i 1986 roku. Badanie objęło 3498 uczestników w okresie 25 lat obserwacji. U wszystkich pacjentów co 2 do 5 lat badano stan tętnic za pomocą tomografii komputerowej. Ostatecznie okazało się, że rzekome zwiększone ryzyko miażdżycy jest w dużej mierze spowodowane spożyciem tytoniu. Same konopie indyjskie mają marginalny wpływ na ryzyko i to tylko w przypadku nadmiernych ilości.

THC Przeciwko Miażdżycy Tętnic

Najnowsze dane wskazują nawet, że kannabinoidy, w szczególności THC, mogą być pomocne w leczeniu miażdżycy tętnic i potencjalnie zapobiegać jej wybuchowi. Miażdżyca jest uważana za proces zapalny na poziomie komórkowym, a na ścianach naczyń znajdują się receptory CB2. Właśnie tutaj w grę wchodzi działanie przeciwzapalne THC.

THC wiąże się nie tylko z receptorami CB1 w mózgu odpowiedzialnymi za jego psychoaktywne działanie, ale także z receptorami CB2, które regulują procesy immunologiczne, które odgrywają kluczową rolę w stanach zapalnych. Uszkodzenie ścian naczyń krwionośnych, na przykład przez nikotynę lub cholesterol, powoduje reakcję immunologiczną w tym miejscu.

Jeśli komórki odpornościowe pozostają tam zbyt długo i przyciągają więcej komórek odpornościowych, z czasem tworzą się złogi typowe dla miażdżycy. Trwają one, aż w końcu dochodzi do zatkania naczynia. THC osłabia właśnie tę odpowiedź immunologiczną, a tym samym w znacznym stopniu zapobiega powstawaniu wspomnianych złogów. Efekt ten został po raz pierwszy zbadany w 2005 roku przez szwajcarskiego badacza François Macha.

Badanie przeprowadzone na myszach wykazało, że tworzenie się złogów na ścianach naczyń krwionośnych może zostać zmniejszone o jedną trzecią, jeśli myszy otrzymują codziennie niewielką ilość THC. François Mach przeprowadził również kontrtest i podał grupie myszy oprócz THC antagonistę CB2, który zniwelował tam działanie THC.

Okazało się, że wraz ze zniesieniem działania THC zniknął również wpływ THC na ściany naczyń krwionośnych. W ten sposób udało się ustalić jednoznaczny związek między THC a spowolnieniem miażdżycy. Ważnym odkryciem było również to, że ilość THC potrzebna do spowolnienia miażdżycy jest znacznie niższa niż ta, które wywołuje efekt psychoaktywny w stosunku do masy ciała.

W ten sposób THC może być używane medycznie, ale bez wpływu na codzienne życie z powodu niepożądanych efektów psychoaktywnych. To, czy inne kannabinoidy zawarte w konopiach, takie jak CBD o działaniu przeciwzapalnym, który działa również na receptor CB2, również mają taki wpływ na ściany naczyń krwionośnych, nie jest obecnie wystarczająco zbadane.

Medyczne Znaczenie THC

Pojęcie „stan zapalny” jest również po prostu pojęciem reakcji immunologicznych w organizmie, które powstają jako reakcja obronna przed czynnikami zewnętrznymi lub autoimmunologicznymi. Każdy stan zapalny jest zdefiniowany przez interakcję określonego białka z komórkami odpornościowymi. Typ zapalenia, który powoduje miażdżycę, jest tylko jednym z wielu rodzajów zapalenia.

Eksperymentalnie udowodniono, że THC może bardzo skutecznie hamować ten rodzaj zapalenia. Chociaż nie przeprowadzono jeszcze badań klinicznych na ludziach dotyczących tego efektu, to ze względu na to, że receptory CB2 w ścianach naczyń krwionośnych mają tą samą rolę co te obecne w organizmie człowieka, można przypuszczać, że THC może w przyszłości odegrać ważną rolę medyczną w leczeniu miażdżycy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © UltimateSeeds.pl - Marihuana i konopi indyjskie THC oraz CBD, wszystko o nich.