Wzajemne Oddziaływanie Marihuany i THC z Innymi Lekami

Interakcje Pomiędzy Działaniem Marihuany a Lekarstwami

Produkty z konopi indyjskich były i nadal są przyjmowane w celach terapeutycznych przez wiele osób, które często jednocześnie przyjmowały lub przyjmują inne leki, bez wcześniejszego rozpoznania silnych niepożądanych interakcji pomiędzy tymi substancjami. Konopie indyjskie i THC mogą nasilać lub osłabiać działanie niektórych leków, dlatego warto wiedzieć o takich interakcjach.

Ważne Oddziaływania:

Dla wielu interakcji znane są już powody wzajemnego oddziaływania produktów konopi indyjskich z innymi lekami. Często opierają się one na tym, że inne leki lub substancje celują w te same punkty w organizmie lub mają podobny mechanizm działania. Ponadto mogą one wzajemnie wpływać na swoje działanie, jeśli są rozkładane w organizmie w podobny sposób. Większość leków, a także konopie indyjskie są rozkładane w wątrobie.

Marihuana i THC mogą nasilać lub osłabiać niektóre działania leków. Z drugiej strony, niektóre leki mogą nasilać lub osłabiać niektóre efekty produktów konopnych. Możliwe jest również, że tylko niektóre efekty zostaną nasilone, a inne osłabione.

Przegląd Głównych Interakcji z Lekami:

Antydepresanty:

Dwie główne grupy leków antydepresyjnych to tak zwane trójcykliczne/trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (jak imipramina, amitryptylina, itp.) oraz selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, z których pierwszym i najbardziej znanym jest fluoksetyna. THC może nasilać działanie uspokajające i przeciwbólowe trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

Benzodiazepiny:

Benzodiazepiny, takie jak Diazepam (Valium®), są stosowane przede wszystkim jako leki nasenne i uspokajające, ale także jako leki przeciwpadaczkowe. THC może nasilać działanie przeciwpadaczkowe, uspokajające i inne działania benzodiazepin.

Beta-blokery:

Beta-adrenolityki hamują w organizmie działanie pewnej grupy hormonów zwanych katecholaminami (adrenalina, noradrenalina), których wydzielanie prowadzi do aktywacji współczulnego układu nerwowego wegetatywnego, zwiększając tym samym na przykład ciśnienie krwi i częstość akcji serca. Leki beta-adrenolityczne są zatem stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i chorób serca. THC również zwiększa częstotliwość akcji serca, co można zahamować stosując beta-adrenolityki.

Leki Hamujące Wymioty:

Dwie główne grupy leków hamujących wymioty i nudności, stosowanych na przykład w chemioterapii nowotworowej, to fenotiazyny i antagoniści serotoniny, zwane również tryptanami. THC może nasilać działanie tych leków.

Leki Na Jaskrę:

Jaskra wynika z uszkodzenia nerwu wzrokowego, co może prowadzić do ślepoty. Działanie marihuany obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe i różnych leków na jaskrę mogą się wzajemnie wzmacniać.

Opiaty:

THC i opiaty mogą wzajemnie wzmacniać swoje działanie przeciwbólowe. THC może przeciwdziałać nudnościom spowodowanym przez przyjmowanie opiatów.

Ponieważ niektóre leki przyjmowane w przypadku zakażenia wirusem HIV są rozkładane przez te same enzymy wątrobowe co THC, ich działanie może wzajemnie mieć na siebie wpływ. Jednak w badaniu klinicznym dotyczącym tej kwestii nie stwierdzono żadnego wpływu marihuany i THC na skuteczność leków przeciwretrowirusowych (np. indynawiru).

Niekorzystne Lub Potencjalnie Niekorzystne Połączenia z Produktami Konopnymi

Alkohol:

THC i alkohol pod względem niektórych działań wzajemnie się wzmacniają. Obydwie te substancje mogą wywoływać działanie uspokajające i pobudzające sen, a także mogą wpływać na pewne umiejętności niezbędne do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Substancje zwiększające tętno:

THC ma działanie zwiększające częstotliwość akcji serca. W przypadku jednoczesnego spożycia odpowiednio wysokich dawek THC z substancjami takimi jak amfetamina, adrenalina, kokaina i atropina ich działania mogą się uzupełniać i powodować odczuwalny dyskomfort.

Wskazówki Dotyczące Spożywania Marihuany z Innymi Lekami Bądź Narkotykami

Jeśli chcesz używać produktów z konopi indyjskich w połączeniu z opiatami (np. morfiną), których używasz przez dłuższy czas w celu łagodzenia bólu, powinieneś w pierwszej kolejności kontynuować przyjmowanie dotychczasowych leków, a następnie powoli i stopniowo, w małych dawkach zacząć zażywać konopie indyjskie.

Konopie indyjskie i THC wywołują u pacjentów zmagających się z bólem bardzo zróżnicowane działanie, więc przed rozpoczęciem leczenia nie wiadomo, czy wniosą one istotny wkład w leczenie. Jeśli dzięki równoczesnemu stosowaniu konopi indyjskich objawy ulegną poprawie, można powoli zmniejszać dawkę opioidów. Niektórym pacjentom udało się całkowicie odstawić opiaty w ciągu kilku miesięcy, podczas gdy inni odczuwali niewielki efekt.

Podobnie można postępować z lekami na rozluźnienie mięśni w przypadku stwardnienia rozsianego lub przy paraliżu poprzecznym. Po odstawieniu opiatów i benzodiazepin często występują objawy abstynencyjne, które marihuana może jedynie częściowo złagodzić.

Spożywanie marihuany powoduje również zmiany w układzie krążenia, które mogą być odczuwalne jako zawroty głowy lub przyspieszony puls. Jeśli produkty z konopi indyjskich są przyjmowane razem z innymi lekami, które również mogą wpływać na układ krążenia, należy stosować je ze szczególną ostrożnością i wdrażać ich stosowanie zaczynając od możliwie minimalnego dawkowania. Małe dawki THC najczęściej nie powodują wymiernych zmian w tętnie, ale nawet w przypadku tego efektu odpowiedź jest bardzo zmienna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © UltimateSeeds.pl - Marihuana i konopi indyjskie THC oraz CBD, wszystko o nich.