Uzależnienie od komputera zostało uznane jako choroba

Czy nadmierne granie na komputerze to choroba? Czy też może digitalne granie jest pośpiesznie patologizowane? Również specjaliści są tutaj niejednoznaczni. Światowa Organizacja Zdrowia WHO zdecydowała się na ogłoszenie uzależnienia od gier komputerowych oficjalnie jako chorobę.

Gry komputerowe to forma spędzania wolnego czasu jak każda inna i grający nie powinni być napiętnowani. Nie mówią tego producenci gier, ale 26 ekspertów i ekspertek psychologii, nauka w dziedzinie komunikacji oraz z innych fachowych dziedzin w jednym z artykułów Magazins Journal of Behavioral Addictions.

We wrześniu zeszłego roku wyżej wymieniona grupa zwróciła się swoim artykułem przeciwko przyjęcia uzależnienia od gier komputerowych do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD, która została wydana przez Światową Organizację Zdrowia WHO. Eksperci obawiają się, że wielu młodych ludzi błędnie będą klasyfikowani jako uzależnieni i taka diagnoza bardziej im zaszkodzi niż pomoże.

Ryzykowne zachowanie jest rozpoznawane bardziej za późno niż za wcześnie

Naukowiec Wim van den Brink jak i również cały szereg innych autorów postrzegają to jednak nieco inaczej i powiadają się w tym samym wydaniu czasopisma za uznaniem uzależnienia od gier komputerowych jako oficjalnej choroby. Nie można oczekiwać, że spora liczba graczy zbyt pochopnie i niesłusznie zostanie uznana jako chora, wyjaśnia van den Brink.

Przy innych, powszechnych i ryzykownych zachowaniach, jakby chociaż przy spożywaniu alkoholu również tak nie jest. Mimo, że uzależnienie od alkoholu jest uznawane jako choroba, większość ludzi, którzy mają problem z alkoholem, jest za późno, a nie za wcześnie, uznawana jako uzależniona i leczona.

18 czerwca WHO oznajmiła, że uznaje ekscesywne granie na komputerze oficjalnie jako zaburzenie o stopniu chorobowym w jedenastym wydaniu ICD. W angielskiej wersji zaburzenie oznaczone jako „Gaming Disorder“ może jednak dopiero wtedy zostać zdiagnozowane, jeśli

– udowodniono, że gracz stracił kontrolę nad swoim zachowaniem grania,
– granie coraz bardziej dominuje jego życie codzienne, i
– dalej gra, pomimo, że nastąpiły znaczne negatywne konsekwencje.

Te kryteria muszą występować przez minimum 12 miesięcy. Oficjalnie ICD-11 ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

Prawdopodobnie te kryteria będą trafiały tylko w małą część grających, wyjaśnia van den Brink. Dla tej małej grupy okazałoby się jednak korzyścią, jeśli ich problematyczne zachowanie zostałoby uznane jako choroba i koszty jej leczenia byłyby pokryte przez kasę chorych.

Źródła:
Aarseth, E., Bean, A., Boonen, H. et al. (2018). Scholars’ open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal. Journal of Behavioral Addictions, 6(3), doi.org/10.1556/2006.5.2016.088.

Van den Brink, W. (2018). ICD-11 Gaming Disorder: Needed and just in time or dangerous and much too early? Journal of Behavioral Addictions, 6(3), doi.org/10.1556/2006.6.2017.040.

Journal of Behavioral Addictions, 2018, Volume 6 (3).

WHO (18.6.2018)

WHO. ICD-11 Gaming disorder.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © UltimateSeeds.pl - Marihuana i konopi indyjskie THC oraz CBD, wszystko o nich.