Zaburzony Rozwój Mózgu Przez Zażywanie Ketaminy

Jeśli młodzież lub młodzi dorośli używają ketaminy, może to mieć wpływ na ich rozwój mózgu. Jest to wynik niedawnych badań z Tajwanu.

Doznania bliskiej śmierci i poczucie opuszczenia własnego ciała należą do efektów ketaminy, o których relacjonują jej konsumenci. Ketamina jest środkiem znieczulającym, który może wywoływać halucynogenne efekty uboczne. To właśnie z powodu tych skutków ketamina jest nadużywana również jako środek odurzający.

Badanie z Tajwanu wykazało, że częste spożywanie ketaminy u młodych ludzi może mieć wpływ na rozwój ich mózgu. Mózg nastolatków znajduje się w ważnej fazie rozwoju, która aż do około 25 roku życia (czyli do młodego wieku dorosłego) w dużej mierze jeszcze nie jest ukończona.

Podobnie jak na dużym placu budowy prace przeprowadzane są stopniowo i etapami, tak samo różne obszary mózgu rozwijają się i dojrzewają wraz z upływem czasu. Styl życia młodych ludzi może mieć bardzo duży wpływ na ten proces.

Porównanie Użytkowników Ketaminy o Wczesnym i Późnym Rozpoczęciu Używania

Wcześniejsze badanie dostarczyło już dowodów na uszkodzenie mózgu u osób uzależnionych od ketaminy. Obszary szarej substancji i białej substancji w mózgu przy chronicznym spożywaniu wydają się cofać. Zespół badawczy z Tajwanu przeprowadził obecnie badanie obejmujące 34 osoby używające ketaminy, z których połowa zaczęła ją stosować przed 20 rokiem życia. Ponadto dla porównania wyników do badania włączono 19 osób z abstynencją.

U wszystkich uczestników przeprowadzono badania mózgu za pomocą obrazowania rezonansem magnetycznym. Wykazano, że niektóre obszary szarej substancji były mniejsze w przypadku osób używających ketaminy niż w przypadku osób abstynencyjnych. Efekt ten był bardziej widoczny wśród osób, które wcześniej zaczęły przyjmować ketaminę niż u tych, które zaczęły ją stosować po ukończeniu 20 roku życia.

Jak się okazało, szczególnie dotknięty był obszar mózgu znany jako przedklinek (precuneus). Region ten jest uważany za ważny punkt zwrotny dla złożonych zdolności mentalnych, takich jak przetwarzanie informacji przestrzenno-wizualnych lub przywoływanie epizodycznych wspomnień.

Jednocześnie zaobserwowano bardziej wyraźne wzajemne powiązania tych obszarów mózgu. Według zespołu badawczego, zwiększone połączenie może oznaczać odpowiedź mózgu na utratę neuronów.

Blokowanie Receptorów NMDA Może Spowodować Śmierć Komórek Nerwowych

Zespół badawczy w swoich ustaleniach widzi dowody na to, że mózg u nastolatków jest bardziej wrażliwy na ketaminę niż u dorosłych. Wiadomo, że ketamina blokuje receptory NMDA (N-metylo-D-asparaginowy), z którymi wiąże się glutaminian neuroprzekaźnika. Glutaminian jest substancją – neurotransmiterem w mózgu i według zespołu badawczego bierze udział w ważnych procesach dojrzewania podczas rozwoju mózgu. Badania na zwierzętach wykazały, że blokada receptorów NMDA w niedojrzałym mózgu spowodowana przez ketaminę trwa dłużej, w rezultacie czego komórki nerwowe mogą obumrzeć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © UltimateSeeds.pl - Marihuana i konopi indyjskie THC oraz CBD, wszystko o nich.