Postęp Na Rzecz Bardziej Liberalnej Polityki Antynarkotykowej – Brema Jako Lider W Tej Dziedzinie

Partia Paritätische Bremen chce zdekryminalizować nielegalne narkotyki dla konsumentów. Ostatnio nie udało się to z powodu oporu SPD. W Bremie to policja robi politykę antynarkotykową.

W opublikowanym w poniedziałek stanowisku Paritätische opowiada się za bardziej liberalną polityką antynarkotykową. Brema powinna odgrywać „pionierską rolę” w całym kraju, domagał się przywódca stowarzyszenia Hermann Schulte-Sasse (bezpartyjny), który był senatorem ds. zdrowia do 2015 roku.

Konopie indyjskie mają być rozprowadzane wśród osób dorosłych w sposób kontrolowany i mogą być legalnie uprawiane do użytku osobistego.

Używanie kokainy lub heroiny powinno pozostać bez konsekwencji karnych dla użytkowników. Ponadto Paritätische wzywa do stworzenia pomieszczenia do przyjmowania narkotyków oraz specjalnej przychodni dla diamentorfiny, czyli leczenia narkomanów czystą heroiną. Do tej pory w Bremie podaje się tylko substytut metadonu.

Ponadto organizacja charytatywna chce wprowadzić „kontrolę narkotyków”, aby móc badać substancje psychoaktywne pod kątem występowania niebezpiecznych domieszek przed spożyciem. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie „chrzczenie” narkotyków na czarnym rynku jest często odpowiedzialne za szkody następcze, a nawet śmierć narkomanów.

I wreszcie, zgodnie z wolą Rady Parytetu, należy inwestować więcej pieniędzy w pracę z młodzieżą, poradnictwo narkotykowe i pomoc uzależnieniową – a nie w „politykę wydaleniową”, jak powiedziała Regine Geraedts z Rady Stowarzyszenia Rady Parytetu. Ich oskarżenie skierowane było do senatora SPD do spraw wewnętrznych Ulricha Mäurera.

Wolfgang Luz, przewodniczący związku zawodowego Paritätischer Wohlfahrtsverband: „Mieliśmy już wiele umów koalicyjnych, w których były dobre rzeczy.”

Z 25-stronicowym stanowiskiem organizacja zrzeszająca Freie Wohlfahrtspflege, która ma ponad 200 organizacji członkowskich zatrudniających około 17.000 pracowników, jest zgodna z umową koalicyjną, którą przeczytano „z przyjemnością”, mówi Wolfgang Luz, członek zarządu Paritätische.

To z kolei jest zarzutem wobec SPD, o którym jednak nie wspomina się przy przedstawianiu listy żądań. W ostatnim okresie legislacyjnym, na przykład, pilotażowy eksperyment naukowy dotyczący kontrolowanego dekryminalizacji konopi indyjskich nie powiódł się ze względu na sprzeciw SPD, która opowiedziała się za nim zgodnie z czerwonozieloną umową koalicyjną z 2015 roku.

Brema nie powinna „stać się wyspą”, powiedział Mäurer w zeszłym roku, kiedy przyszło do głowy, czy Brema chce być pionierem w dekryminalizacji konopi. Zamiast tego Senator Spraw Wewnętrznych odniósł się do szczebla federalnego, gdzie socjaldemokraci uczestniczą w rządzie, ale zawodzą z powodu sprzeciwu Unii.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie klasyfikuje już konopi jako niebezpiecznego leku, mówi lekarz Schulte-Sasse. Konsumpcja doświadcza społecznej „tajemniczej akceptacji”. Większość przestępstw związanych z narkotykami, którymi zajmuje się policja, odnosi się jednak do konopi indyjskich: „wyrządza więcej szkody niż sama substancja”.

Jest to niemal identyczne sformułowanie w obecnej umowie koalicyjnej. W 2018 roku statystyki dotyczące przestępczości policyjnej w pozycji „przestępstwa narkotykowe” wykazują 2 798 „przestępstw konsumenckich”, ale tylko 325, które mieszczą się w pozycji „handel i przemyt”.

Według obliczeń Senatu z 2017 roku, dzień pozbawienia wolności w Bremie kosztuje państwo 140,75 euro, czyli 51,370 euro rocznie. W przypadku więźniów skazanych wyłącznie na mocy ustawy o narkotykach zsumowano opłatę parytetową w wysokości 1,75 mln euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © UltimateSeeds.pl - Marihuana i konopi indyjskie THC oraz CBD, wszystko o nich.