Jaranie w środku tygodnia bardziej obciążone problemami

Spożywanie cannabisu może przyjąć problematyczne formy. Decydującą rolę odgrywają przy tym motywy, dlaczego w ogóle sięgamy po jointa. Według aktualnych badań właśnie te motywy mają związek z danym momentem, w którym sięgamy po marihuanę. Jak się okazuje, palenie marihuany w środku tygodnia ma bardziej problematyczne podłoże niż palenie w weekendy.

Pierwsze jointy zazwyczaj palimy z przyjaciółmi bądź znajomymi. Aspekt społeczny stoi więc tutaj na pierwszym miejscu. Jednak im więcej nabieramy doświadczenia, tym więcej motywów dochodzi. A te mogą mieć związek z powstaniem problematycznej konsumpcji marihuany.

Pięć motywów spożywania cannabisu

Według badań spożywanie marihuany w większości przypadków sprowadza się do pięciu głównych przyczyn. Oprócz aspektu społecznego znaczenie ma chęć lepszego samopoczucia, czyli bycia na highu. Niektóre osoby palą w grupie, ponieważ mają one wrażenie, że tego się od nich oczekuje i chcą do tej grupy przynależeć. Palenie marihuany może być ponadto formą radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami, co w języku fachowym nazywane jest jako Coping. Ostatecznie spożywanie cannabisu ma na celu przeżycie szczególnych doświadczeń świadomości.

Badaczka Julia Buckner oraz jej dwie koleżanki po fachu z Louisiana State University w USA chciały odkryć, czy można wyodrębnić różne motywy spożywania marihuany w dni powszednie oraz w weekendy i czy mają one związek z rozwojem problematycznego nałogu. W tym celu przeprowadziły one ankiety na 276 studentach na temat doświadczeń z cannabisem i ich zwyczajów konsumenckich.

Tak jak oczekiwały, palenie w weekend jest formą spędzania czasu w towarzystwie i jego celem jest bycie na highu. Inne motywy nie grały większej roli. Natomiast palenie cannabisu w dni powszednie miało na celu wszystkie pięć wymienione motywy. Studenci w środku tygodnia palili w celu copingu i w celu doznania innego stanu świadomości.

Osoby, które paliły w dni powszednie, szczególnie w celu copingu, generalnie paliły też więcej w weekendy i już miały złe doświadczenia w związku z nadużyciem marihuany. Jak twierdzi Buckner i jej zespół, jest to o tyle zrozumiałe, że stany rauszu w środku tygodnia mogą stanowić konflikt z codziennymi sprawami, jak na przykład, w przypadku studentów, pójście na uczelnię czy też nauka do egzaminów.

Należy zauważyć, że ankietowane osoby to wyłącznie studenci, a na dodatek w 80 procentach kobiety. Jak przyznają badaczki, niezbędne są kolejne badania, aby można było potwierdzić te tezy i je uogólnić.

Źródło:
Buckner, J. D., Walukevich, K. A. & Lewis, E. M. (2018). Cannabis use motives on weekends versus weekdays: Direct and indirect relations with cannabis use and related problems. Addictive Behaviors, 88, 56-60.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © UltimateSeeds.pl - Marihuana i konopi indyjskie THC oraz CBD, wszystko o nich.