Zdolność prowadzenia pojazdów pod wpływem marihuany

Halle/Saale – Niemcy. DGRM (Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin, czyli Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Prawnej) na dorocznym spotkaniu poraz pierwszy przedstawiło badanie, które miał sprawdzić jak długo po zażyciu cannabisu ograniczona jest zdolność prowadzenia pojazdów.

Zdolność prowadzenia pojazdów pod wpływem marihuany, UltimateSeeds.pl

W związku z tym 15 regularnych konsumentów marihuany poddano badaniom na symulatorze jazdy. Pierwszym badaniem była jazda „na trzeźwo”, która była miarą wyjściową, po czym każdemu z probantów pod nadzorem podano standardowego jointa z medyczna marihuaną i od razu poddano kolejnej próbie jazdy. Kolejny test przeprowadzono po trzech, a następnie po sześciu godzinach po zapaleniu.

Rezultaty wykazały, że zaraz po zapaleniu jointa wynik popełnianych błędów wzrósł o czynnik 6. Trzy godziny później był on prawie identyczny z początkowym, a sześć godzin później znowu wzrósł o czynnik 3, przy czym probanci bardzo dobrze się czuli.

Ukazały się silne odchylenia przy indywidualnym oddziaływaniu cannabisu na zdolność prowadzenia (2-3 krotne odchylenie od standardu). Ponadto u probantów nie stwierdzono żadnej potencjalnej niepewności co do zdolności kierowania.

Niezbędnym jest, aby w tym zakresie przeprowadzono dalsze badania, aby uzyskać więcej informacji. Dalej nasuwa się pytanie, jakie znaczeni ma granica 1ng/ml przy kontrolach drogowych, ponieważ bazuje ona jedynie na hipotezie zdolności prowadzenia. Metabolizacja cannabisu jest zależna od indywidualnych wahań, dlatego precyzyjnie wyznaczanie granice się tutaj nie sprawdzają.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Copyright © UltimateSeeds.pl - Konopi indyjskie, wszystko o nich.