Parametry Morfologii Krwi, Na Które Ma Wpływ Marihuana

Konopie indyjskie są jednym z najbardziej nietoksycznych leków i używek. Do chwili obecnej nie ma udokumentowanego przypadku zgonu spowodowanego zażywaniem konopi indyjskich. Jednak, tak jak w przypadku wszystkich zażywanych substancji, tak i przy dużych spożywanych dawkach marihuany może wystąpić wymierna zmiana parametrów witalnych organizmu. Nie inaczej jest z kawą i cukrem.

Podobnie konopie indyjskie mogą zmieniać różne parametry morfologii krwi. Zmiany te mogą być ostre lub długotrwałe. Szczególne znaczenie w tym kontekście może mieć morfologia krwi. W morfologii można zauważyć pewne różnice między osobami nie używającymi konopi indyjskie a osobami często używającymi konopi indyjskich. Prawdopodobnie najbardziej znanym efektem THC jest jego działanie obniżające poziom cukru we krwi, co sprzyja między innymi typowemu efektowi konopi indyjskich, który pobudza apetyt. Jednak inne parametry krwi mogą również ulec zmianie.

Zwiększenie Liczby Leukocytów

Kilka niezależnych badań wykazało, że duże spożycie konopi indyjskich zwiększa liczbę leukocytów, czyli białych krwinek. Badanie marokańskie z 2021 roku wykazało, że w próbkach krwi od ochotników, którzy deklarowali palenie co najmniej 15 jointów dziennie, liczba leukocytów wzrosła o 20-25 procent. Podobny wynik uzyskano w badaniu przeprowadzonym przez Michigan State University w 2019 roku. Stwierdziło ono jednak pierwsze mierzalne zwiększenie liczby leukocytów już od ilości przekraczającej 7 jointów w miesiącu. Jednak efekt ten jest tylko tymczasowy.

U osób, które deklarowały, że w przeszłości regularnie zażywały konopie indyjskie, nie zaobserwowano żadnych zmian w liczbie leukocytów. Wyniki były takie same jak u uczestników badania, którzy twierdzili, że nigdy wcześniej nie zażywali konopi indyjskich. Ważne jest również, aby zrozumieć, że w tych badaniach nie rozróżniono, czy marihuana była palona w czystej postaci, czy zmieszana z tytoniem. Jednakże zaobserwowany wzrost liczby leukocytów spowodowany paleniem tytoniu został już wzięty pod uwagę lub zaobserwowano większy wzrost liczby leukocytów niż u osób palących wyłącznie tytoń. Niewielkie zmiany zaobserwowano również w liczbie neutrofilów w przypadku intensywnego zażywania konopi indyjskich.

Jest to szczególny podtyp białych krwinek odpowiedzialnych za obronę immunologiczną i zaliczanych do tzw. wrodzonego układu odpornościowego. Naukowcy przypuszczają, że te podwyższone poziomy są spowodowane immunomodulującym działaniem konopi indyjskich. Przede wszystkim ze względu na wpływ na receptor CB2, konopie indyjskie mogą wpływać na wiele procesów immunologicznych, powodując tymczasowy, ale znaczący wzrost liczby leukocytów lub neutrofilów.

Zmniejszenie Liczby Płytek Krwi

Innym parametrem krwi, który może być zmieniony przez silne przewlekłe zażywanie konopi indyjskich, jest liczba płytek krwi. Nadmierne zażywanie konopi indyjskich może zmniejszyć liczbę płytek krwi, a tym samym zmniejszyć krzepliwość krwi. Na płytkach znajdują się zarówno receptory CB1, jak i CB2, dlatego marihuana ma tu bezpośredni wpływ. Nie tylko zmniejsza się liczba płytek krwi, ale także ich funkcja, czyli zdolność do krzepnięcia jest chwilowo ograniczona.

Efekt ten można było również zaobserwować przy doustnym przyjmowaniu THC. W ten sposób można wykluczyć rozmycie, które mogłoby powstać w związku z paleniem tytoniu. Zmniejszenie krzepliwości krwi może być istotne u pacjentów wymagających zabiegu chirurgicznego, gdyż zwiększa się ryzyko krwawienia, podobnie jak w przypadku przyjmowania aspiryny.

Wpływ Na Czerwone Krwinki

Spożywanie dużych dawek THC może powodować przejściowy obrzęk czerwonych krwinek. Istnieje amerykańskie badanie z 2022 roku, które potwierdza tę tezę. Naukowcy uważają, że takie przejściowe zwiększenie liczby czerwonych krwinek może zwiększać ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Przyczyna tego obrzęku, według naukowców, leży w tak zwanym kanale TRPV. Jest to kanał w komórkach odpowiedzialny za wymianę różnych materiałów przekaźnikowych. Czerwone krwinki również mają kanał TRPV, a THC wydaje się bezpośrednio na niego wpływać.

Długotrwałe spożywanie lub spożywanie dużych dawek marihuany może prowadzić do zwiększonego wchłaniania wody przez ten kanał, co prowadzi do przejściowego obrzęku czerwonych krwinek. Dokładny związek pomiędzy THC a przejściowym ryzykiem zakrzepicy nie jest do końca poznany, ponieważ oprócz obrzęku czerwonych krwinek zmniejsza się krzepliwość krwi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © UltimateSeeds.pl - Marihuana i konopi indyjskie THC oraz CBD, wszystko o nich.